ห้องเรียนคณิตศาสตร์                  ครูอัษฎาพร

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน 

วันนี้ให้นักเรียนสร้างโปร์ไฟล์ส่วนตัวกันนะค่ะ

ให้นักเรียนไปดาว์นโหลดเอกสารประกอบการเรียนมาศึกษา คลิกที่นี้